Δραστηριότητες

draseis_1
draseis_3

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σταθμού

Κατά την διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων επιλέγεται από την/τον νηπιαγωγό το θέμα και ο τρόπος ανάπτυξής του, σύμφωνα με τις ανάγκες, το επίπεδο και την ηλικία των παιδιών.

 

Στα τμήματα προνηπίων και νηπίων, παρέχονται επίσης μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και θεατρικές παραστάσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς  στον χώρο του σταθμού.

Tmhmata

Βρεφικο

Μεταβρεφικο

Προ-προνηπιακο

Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία τους σε τμήματα. Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε τμήμα αλλάζει ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
Οι αίθουσες είναι κατάλληλα εξοπλισμένες και διαμορφωμένες να δεχθούν τα παιδιά κάθε ηλικίας.

Το κάθε τμήμα ακολουθεί ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα που διαμορφώνει η παιδαγωγός βασισμένη στην ηλικία, στις νοητικές και γλωσσικές ικανότητες των παιδιών της αλλά και στις ψυχολογικές και συναισθηματικές τους ανάγκες αλλάζοντας χώρο δραστηριότητας ανάλογα με την εκάστοτε παιδαγωγική δραστηριότητα.

Στις βρεφικές ηλικίες αναλαμβάνουμε την ευχάριστη και ασφαλή φύλαξη των βρεφών σε ειδικά διμορφωνμένους χώρους. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται μουσικά ακούσματα, αφήγηση παραμυθιών, φροντίδα για τη σωστή διατροφή, καθαριότητα και βοήθεια του βρέφους στο βάδισμα, τις κινήσεις και την ομιλία.

draseis_17